O co jde?

Jsou volby a jejich financování opravdu transparentní? Rok 2016 přinesl novely zákonů o sdružování v politických stranách a hnutích a o volbách do Parlamentu České republiky. Přibyly limity a nová opatření. Roky 2017 a 2018 se pro normy staly zkouškou v případě parlamentních a prezidentských voleb. Jak zákony obstály?

Proto jsme uspořádali seminář s názvem Ne kampani bez limitu: Dopady novely zákona o sdružování v politických stranách a hnutích a novel volebních zákonů, který si kladl za cíl přispět do debaty o stávající podobě regulace financování a organizace volebních kampaní v České republice.

Nedostatky zákonů

Starostové a nezávislí definovali několik základních nedostatků novel zákonů o sdružování v politických stranách a hnutích a volebních zákonů.

 1. Financování ze zahraničí bez limitu

  Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí podle slov svého předsedy Vojtěcha Weise nemůže postihovat zahraniční právnické osoby. Pokud se nějaký zahraniční subjekt rozhodne oblepit zemi letáky, ať už pro nebo v neprospěch nějaké strany, a poruší zákon např. tím, že přesáhne stanovený limit nákladů, nehrozí mu proto od Úřadu žádná sankce. Kdokoliv tak může beztrestně ovlivňovat volby.

 2. Neprůhlední sponzoři

  Strany musí zveřejnit seznam svých dárců. Jak se ale ukázalo v případě volební kampaně Miloše Zemana, značná část darů pocházela od neprůhledných spolků. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí však nemá možnost rozklíčovat, kdo tyto spolky financuje. V praxi pak tedy stačí „prohnat“ veškeré výdaje přes občanské sdružení a nikdo se nedozví, kdo ve skutečnosti za kampaní stojí a odkud peníze pochází.

 3. Konec svobodného projevu

  Pokud se občan České republiky rozhodne podpořit nějakou stranu např. tím, že uspořádá sousedské nebo obecní setkání, poruší zákon. Nejprve se totiž musí zaregistrovat jako tzv. třetí osoba a založit si na vlastní náklady transparentní účet, i přesto, že náklady na organizaci budou minimální či žádné. Když to neudělá, hrozí mu až 100 tisíc korun pokuty. To řadu lidí bezpochyby od občanské angažovanosti odradí.

 4. Konec dobrovolnické práce

  Jestliže pro stranu v kampani pracuje někdo dobrovolně, zadarmo, strana přesto musí jeho práci imaginárně nacenit formou ceny obvyklé a uzavřít s ním na tuto cenu darovací smlouvu. Jinými slovy, aby člověk mohl projevit svůj politický názor tím, že straně v kampani bezúplatně pomůže roznášet letáky, musí s ní podepsat smlouvu o tom, že „dává straně svou práci darem“. To řadu lidí bezpochyby od občanské angažovanosti odradí.

 5. Sankce i bez viny

  Na propagačních materiálech musí strana uvést jeho zadavatele a zpracovatele. To je v pořádku. Pokud je ale zpracovatelem např. reklamní agentura, která si na výrobu jednorázově najme konkrétní subdodavatele – většinou grafiky, fotografy, produkční, zvukaře atd. – na daném materiálu musí být všichni uvedeni. Strana však nemá žádnou možnost ověřit si interní pracovní vztahy zpracovatele. V každém případě je sankcionována strana, i přesto, že zpracovatel straně nedodá úplné nebo pravdivé informace.

 6. Sankce i bez viny II

  Pokud někdo daruje straně finanční dar a v darovací smlouvě uvede záměrně či nezáměrně nesprávné údaje, např. datum narození, sankce putuje za stranou, nikoliv za dárcem. Strana přitom nemá žádnou možnost, jak něco podobného odhalit. Jedná se o obecný problém, kdy je sankcionována strana, přestože se ničeho nedopustila a neměla možnost daný problém jakkoliv kontrolovat ani mu předejít.

 7. Sankce za pozdní podporu

  Veškeré darovací smlouvy musí být zveřejněny nejpozději 3 dny před volbami. Pokud se ale podporovatel strany rozhodne např. 2 dny před volbami na svůj plot vyvěsit plachtu ve prospěch strany a strana s ním na tento dar uzavře darovací smlouvu, strana za to bude sankcionována – protože tuto smlouvu zveřejní později než 3 dny před volbami, byť to z logiky věci ani není dříve možné. Strana proto takovou podporu musí odmítnout.

 8. Sankce za legální dary

  Veškeré darovací smlouvy musí být zveřejněny nejpozději 3 dny před volbami. Jestliže se dodavatel služby z jakéhokoliv důvodu po volbách rozhodne darovat straně dodanou službu namísto doposud dohodnuté fakturace, není to možné. Po volbách uzavřená darovací smlouva by nesplnila podmínku zveřejnění 3 dnů před volbami. Strana proto takový dar musí odmítnout. Pokud dodavatel odmítne přijmout původní úplatu a bude trvat na daru, sankcionována bude strana, nikoliv dodavatel.

Seminář

Seminář s názvem Ne kampani bez limitu: Dopady novel zákona o sdružování v politických stranách a hnutích a volebních zákonů v praxi se konal 4. dubna 2018 od 9 hodin v Poslanecké sněmovně.

Pozvání na seminář přijali zástupci stran ODS, Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, Starostové a nezávislí (ANO, SPD a KSČM nikoliv), ředitel odboru všeobecné správy ministerstva vnitra Václav Henych, člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý, ředitel Transparency International ČR David Ondráčka, analytička Rekonstrukce státu Magdalena Klimešová a expertka na volební kampaně z Univerzity Palackého v Olomouci Eva Lebedová.

Zde nebo níže naleznete video záznam z celého semináře:

Strany se dohodly na podpisu memoranda o spolupráci.

Mediální výstupy týkající se semináře naleznete zde.

Ať vám nic neunikne

Snaha o napravení chyb v zákonech týkajících se volebních kampaní a politických stran teprve začíná. A dá se očekávat, že to bude běh na dlouhou trať. Přihlaste se k našemu newsletteru, ať vám neunikne nic, co se chystá!


Odesláním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) souhlasíte se zpracováváním osobních údajů správcem Starostové a nezávislí, se sídlem Malostranské nám. 266/5, Praha 1 (dále jen "správce"), pro marketingové účely správce.

nebo nám napište na